Brunch là sự kết hợp giữa breakfast và lunch, đó là bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa tùy thuộc vào giờ thức dậy của mỗi người thì người ta gọi khoảng thời gian này là brunch. Hay nói cách khác brunch chính là bữa ăn lệch giờ dành cho những người trẻ yêu tự do, sống phóng khoáng ...