Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với COVID-19. ...