Mới đây, tại hội thảo "Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia" diễn ra sáng 24/10 tại Phan Thiết, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh gia cao tiềm năng du lịch của Phan Thiết và cho biết địa phương cần tối ưu hơn nữa lợi thế sẵn có. ...