Theo chỉ thị của Sở GTVT Lâm Đồng, 54 chiếc xe UAZ trung chuyển tại Khu du lịch núi LangBiang vừa bị đình chỉ hoạt động do quá niên hạn sử dụng. ...

Vì sao đồi Thiên Phúc Đức trở thành địa điểm săn mây hot tại Đà Lạt? Bài viết sau sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này một cách chính xác nhất! ...