Theo bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực mới nhất, New Zealand đã đánh bật Nhật Bản khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng hộ chiếu, để vươn lên đứng đầu danh sách với 129 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực. Trong khi đó, hộ chiếu của Mỹ xếp hạng 21. ...