Tại Diễn đàn Du lịch trực tuyến OTD 2020, CEO Nguyễn Văn Hạ của công ty Hahalolo đã có những chia sẻ về sự hình thành, phát triển và định hướng tương lai của Hahalolo. ...

Ngày 30/9, diễn đàn "Chuyển đổi số để phát triển Du lịch Việt Nam" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều đại diện trong lĩnh vực công nghệ, du lịch trong và ngoài nước. Cũng tại diễn đàn này, CEO Mạng xã hội du lịch Hahalolo đã có những chia sẻ về những gì mà mạng xã hội ...