Mới đây, tại TP Việt Trì, Phú Thọ, lãnh đạo của UBND địa phương gồm TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đã cùng ký kết thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mở ra sự khởi đầu mới. ...