Hành trình 4N3Đ tại Phú Quốc cùng thiên thần nhỏ của gia đình bạn Hoa Hoa Nguyễn sẽ giúp mọi người bớt đắn đo với quyết định đi du lịch cùng con của mình! ...