Ngành Du lịch Cần Thơ giới thiệu chương trình kích cầu đợt 2 sau dịch COVID-19 của các doanh nghiệp du lịch thành phố, bản đồ các doanh nghiệp đăng kí du lịch an toàn. Quảng bá các chương trình dịch vụ du lịch mới của Cần Thơ. ...