Sau lần kích cầu thành công của đợt dịch đầu tiên, để nối tiếp kết quả đó, ngay từ đầu tháng 9/2020, Sở Du lịch Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1253/KH-SDL thực hiện các giải pháp phục hồi từng bước hoạt động của ngành du lịch với 3 nhóm kịch bản ưu tiên. ...