Nếu bạn đã biết đến tính năng đào xu để nhận mã giảm giá thanh toán các dịch vụ trên hệ thống Hahalolo, thì nay tính năng dùng POINT để được giảm giá khi thanh toán các đơn hàng trên hệ thống Hahalolo sẽ giúp người dùng nhận thêm các ưu đãi. ...