Từ đêm 18/10, tại nhiều địa phương ở Quảng Bình, nước lũ vẫn lên nhanh khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Thị trấn Phong Nha, nơi có Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, thời điểm này cũng đang ngập sâu trong nước lũ. Có nơi nước ngập đến mái nhà. Nhiều khách sạn nơi đây ...