Sản phẩm “Dịch vụ du lịch giải trí gắn liền với khám phá tài nguyên thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt" của công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) vừa được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp du lịch quy mô và giữ vai trò đầu tàu, ...