Sau những thành công trong công tác phòng chống dịch của nước nhà, Hahalolo đã sẵn sàng cùng ngành du lịch bước qua thời điểm khó khăn nhất để khởi sắc. ...