"Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV (2020-2025) xác định, phát triển du lịch là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng Đề án phát triển Du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy ...