Hình ảnh điểm đến là một vấn đề rất quan trọng đối với việc phát triển du lịch Hội An, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh và bão lũ diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay, làm cho hoạt động du lịch gần như đóng đăng. ...