Tiếng trống hội vang lên, đoàn lân sư rồng tiến vào từ cửa chính mang theo sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng đến với tòa nhà Mạng xã hội Du lịch Hahalolo. ...