Thông tin từ ngành du lịch cho biết, Việt Nam cần 1 triệu lao động trong 5 năm tới nhằm phục vụ cho lĩnh vực du lịch và khách sạn, đặc biệt là lao động có am hiểu về ngoại ngữ. ...