Trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng chứng tích lịch sử, chiếc áo dài đã được đổi thay theo từng thời kì, nhưng dù có thể nào đây vẫn là trang phục truyền thống mang cả quốc hồn của túy của dân tộc. Nhằm gìn giữ nét truyền thống đó, bảo tàng áo dài Việt Nam là nơi dành riêng ...