Tại Diễn đàn “Tự hào thương hiệu Việt Nam”, với những thành quả xuất sắc đã đạt được, Hahalolo đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt xuất sắc”. ...