Nhằm thúc đẩy kết nối, quảng bá du lịch. Vào ngày 20/11, UBND Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị "Du lịch Thanh Hóa ...