Theo Independen đưa tin, khách du lịch đến Thái Lan có thể phải đeo một chiếc vòng tay thông minh (hay vòng tay kỹ thuật số) cho phép chính quyền theo dõi vị trí và giám sát tình hình sức khỏe của họ khi đến đất nước chùa vàng. ...