Theo chỉ thị của Sở GTVT Lâm Đồng, 54 chiếc xe UAZ trung chuyển tại Khu du lịch núi LangBiang vừa bị đình chỉ hoạt động do quá niên hạn sử dụng. ...