Bây giờ là thời điểm mọi người đang hân hoan dịp cuối năm, khi bữa tiệc tất niên của Hahalolo chỉ còn hai ngày nữa thôi. Thì bất chợt như một thói quen hai năm nay, cứ đến dịp này là tôi lại nhớ về những bữa tiệc tất niên cùng Hahalolo của các năm trước. Tôi nghĩ nó đủ ...

Thả một làn khói vào trong hư không Tiết trời không lạnh mà lòng như đông Giấy bút và mực như là thư đồng Em ơi cảm xúc có còn dư không? ...