Ngày 6/11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo "Đi tìm diện mạo du lịch an toàn" với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hàng, các cơ sở lưu trú, điểm và khu du lịch. ...

Tại hội thảo "Đi tìm diện mạo du lịch an toàn" diễn ra ngày 22/10, ông Ngô Minh Đức, chủ tịch HG Holding cho rằng cần sớm xây dựng bộ quy chuẩn để mở cửa thí điểm một số quốc gia và sớm công bố cho doanh nghiệp. ...