Ngày 22/1 tại TP.HCM, Công ty cổ phần Mạng xã hội du lịch Hahalolo nhận giải thưởng “Thương hiệu Việt xuất sắc” tại diễn đàn “Tự hào thương hiệu Việt Nam”. ...

Tại Diễn đàn “Tự hào thương hiệu Việt Nam”, với những thành quả xuất sắc đã đạt được, Hahalolo đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt xuất sắc”. ...