Mạng xã hội du lịch Hahalolo khai trương văn phòng tại Ấn Độ nhằm thu hút các nhân tài trong ngành công nghệ thông tin, ngày 29/8. ...

Ngày 29/08/2022, Hahalolo chính thức khai trương văn phòng Ấn Độ. Sự kiện này được xem là dấu mốc mới cho hành trình “vươn ra biển lớn” của Hahalolo, từng bước chinh phục thị trường tỷ dân cũng như mang công nghệ Việt ra toàn cầu. ...