Cơ cấu lại ngành du lịch Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Với mong muốn phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch thành phố đang nghiên cứu xây dựng đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Việc cơ cấu lại này sẽ giúp ngành du lịch thành phố nhìn nhận và đánh giá rõ nét hơn tổng thể tương quan, tỷ lệ giữa các phân ngành du lịch cơ bản là dịch vụ lưu trú, lữ hành và dịch vụ vận chuyển du lịch.

%Hahalolo tin tức%

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho thấy đến cuối năm 2019, Đà Nẵng có 943 cơ sở lưu trú du lịch với 40.074 phòng, với số lượng khách có lưu trú (khách nghỉ qua đêm) tại Đà Nẵng năm 2019 là 5,92 triệu lượt thì tổng số phòng tối đa cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách là 37.090 phòng.

Như vậy, với tổng số 40.074 phòng hiện có “cung” về số lượng phòng đã vượt “cầu” khoảng 8%, ảnh hưởng lớn đến công suất sử dụng buồng phòng chung của thành phố.

Điều này đồng nghĩa với “cung” về số phòng hiện tại đã vượt “cầu” tới 30%. Chính sự bất hợp lý về cơ cấu hệ thống cơ sở lưu trú nhìn từ góc độ “cung – cầu” nếu không được điều chỉnh sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tăng trưởng và tính bền vững trong phát triển du lịch.

%Hahalolo tin tức%

Chưa kể, nhân lực du lịch cũng là một trong những yếu tố cần đề cập tới. Thống kê của Sở Du lịch thành phố đến hết năm 2019, tổng số lao động trong ngành du lịch khoảng 49.463 người, trong đó khoảng 19,2% lao động trong lĩnh vực lữ hành vận chuyển; 61,3% trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ bổ sung khác khoảng 19,5%. Cơ cấu lao động thiếu hợp lý thể hiện sự mất cân đối khi lao động trong lĩnh vực lưu trú và nhà hàng chiếm phần lớn trong cơ cấu dịch vụ du lịch.

Một trong những yếu tố hạn chế chất lượng tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng là chưa có được sản phẩm du lịch đêm với trọng tâm là văn hóa, vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và tham quan du lịch. Ở nhiều điểm đến, du lịch mua sắm rất được coi trọng phát triển để góp phần tăng mức chi tiêu của khách du lịch.

Đà Nẵng cần hình thành và phát triển các nhóm sản phẩm du lịch chính và nhóm sản phẩm du lịch bổ sung mới để đón bắt xu hướng phát triển của du lịch thế giới và đáp ứng nhu cầu của thị trường, chú trọng đáp ứng các nhu cầu, sở thích đặc biệt của khách du lịch.

Do đó, để định hướng cơ cấu lại du lịch Đà Nẵng theo hướng ngành kinh tế mũi nhọn và bảo đảm sự phát triển bền vững, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, với việc cơ cấu lại ngành du lịch của thành phố phải bảo đảm góp phần tích cực giữ được sự ổn định và tiếp tục nâng cao vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của du lịch Đà Nẵng.

Hahalolo Tổng hợp