Diễn đàn du lịch Huế 2019

Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019 với chủ đề “Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững” chính thức diễn ra vào ngày 17- 18/9/2019 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Indochine Palace, Thừa Thiên Huế.

%Hahalolo tin tức%

Diễn đàn do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì với sự tham dự của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch và công nghệ thông tin, truyền thông, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin và cơ quan truyền thông báo chí; nhằm trao đổi, đề xuất và cam kết triển khai thực hiện về phát triển du lịch, đặc biệt du lịch thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diễn đàn hướng đến mục tiêu chính gồm: phát triển du lịch thông minh nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về du lịch một cách toàn diện và hiệu quả hơn tại tỉnh Thừa Thiên Huế; đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch; phát huy khả năng quảng bá, truyền thông, cung cấp thông tin tiếp cận cho du khách và cộng đồng thông qua các hình thức du lịch thông minh; tăng cường xã hội hóa công tác đầu tư dịch vụ du lịch, nhất là các ứng dụng về tiện ích du lịch thông minh trên cơ sở các cơ chế chính sách hỗ trợ; xây dựng môi trường du lịch địa phương an toàn, thân thiện và năng động.

Ngoài việc đánh giá thực trạng du lịch và thực trạng du lịch thông minh hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế; diễn đàn cũng tập trung vào trao đổi, thảo luận về các sáng kiến, hiến kế của đại biểu nhằm đưa ra giải pháp và triển khai thực hiện các ứng dụng về du lịch thông minh.

Nguồn: Hahalolo