HAHALOLO hiện thực hoá mạng xã hội của người Việt

Xây dựng một mạng xã hội riêng của Việt Nam – là khát vọng mà chúng ta đang nỗ lực hướng tới. Hahalolo, mạng xã hội “made in Việt Nam” hội tụ nhiều tiện ích lý thú, người dùng mạng xã hội Việt hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời.

HAHALOLO, MẠNG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT MANG TẦM NHÌN QUỐC TẾ / VIDEO HTV9

Nguồn: Hahalolo Tổng hợp