Hòa Bình: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Kết luận sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

LÒNG HỒ HÒA BÌNH
LÒNG HỒ HÒA BÌNH

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Hòa Bình có xu hướng khởi sắc trở lại và thu hút đông đảo du khách khắp mọi nơi từ trong và ngoài nước.

Được biết, sau 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng: công tác quản lý Nhà nước về du lịch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư được chú trọng; cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư, đặc biệt là nâng cấp và mở rộng một số tuyến đường giao thông đến các khu du lịch; một số dự án du lịch với quy mô lớn, chất lượng cao được đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động; chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày được nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách; lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng nhanh; tổng thu từ hoạt động du lịch có mức tăng trưởng tốt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. 

Năm 2019, Hòa Bình đón 3.111.275 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 406.384 lượt; khách nội địa 2.704.891 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 2.075 tỷ đồng, tăng 36,4 % so với năm 2018. Tính đến tháng 6 năm 2020, Hòa Bình đón gần 900 nghìn lượt khách, đạt trên 27% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế đạt gần 130 nghìn lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 684 tỷ đồng.

Nhà sàn bản Lác - Mai Châu
Nhà sàn bản Lác – Mai Châu

Trong chiến lược lần này, Hòa Bình đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có trên 6 nghìn phòng lưu trú; 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt 5,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 26 nghìn lao động, trong đó có gần 9 nghìn lao động trực tiếp có chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng KDL hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của Khu du lịch quốc gia vào năm 2025.

Bên cạnh đó, đến năm 2030 có kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao; cơ sở lưu trú đạt trên 10 nghìn phòng; đạt 7,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2 triệu lượt; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 11 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho khoảng 47 nghìn lao động; khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành Khu du lịch quốc gia; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Để đạt được những mục tiêu trên, Hòa Bình đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: ưu tiên nguồn lực từ ngân sách và huy động các nguồn lực của toàn xã hội để triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án về phát triển du lịch; rà soát, bổ sung và ban hành cơ chế chính sách đặc thù tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các nhà đầu tư, cộng đồng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt tại KDL hồ Hòa Bình, KDL Mai Châu và các điểm du lịch trọng tâm khác; huy động sức mạnh của toàn xã hội, phối hợp công tư trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường giao thông và các bến thuyền kết nối các điểm du lịch.

Đồng thời, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, có chất lượng cao phù hợp với điều kiện tài nguyên và định hướng phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng nhấn mạnh đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch tới nhiều thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, thu gom xử lý rác thải tại các khu, điểm du lịch…

Hahalolo Tổng hợp