Thái Nguyên: Dừng tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2020

Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên chính thức thông báo về việc dừng đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2020.

%Hahalolo tin tức%
Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI tại Lạng Sơn năm 2019.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” là một hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên hằng năm nhằm tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của 6 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc gồm: Cao Bằng – Bắc Kạn – Lạng Sơn – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang.

Khởi xướng từ năm 2009, chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả những giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, thiên nhiên của 6 tỉnh thông qua các hình thức như xúc tiến, quảng bá du lịch chung; xây dựng sản phẩm du lịch; xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối các khu vực, điểm du lịch trên địa bàn 6 tỉnh và kết nối 6 tỉnh với các trung tâm du lịch lớn của cả nước qua đó thu hút khách du lịch cũng như các doanh nghiệp, đơn vị đến đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống các tỉnh Việt Bắc.

Theo kế hoạch, năm 2020 tỉnh Thái Nguyên sẽ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị tổ chức chương trình, tỉnh Thái Nguyên nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3366-TB/TU ngày 22/9/2020 về việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật năm 2020, ngày 02/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức có Văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh trong khu vực và các đơn vị, địa phương trong tỉnh thông báo về việc dừng đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2020.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu báo cáo việc tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII vào thời gian phù hợp.

Hahalolo Tổng hợp