Sau khi thu hồi công văn thứ nhất vì không phù hợp với quy định pháp luật, Sở Y tế đã ban hành công văn thứ hai thay thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, sở này lại hỏa tốc thu hồi trong đêm vì “một số nội dung chưa phù hợp”. ...

Recruit Content Moderator (Indian Language) working at Hahalolo HCMC and Hue City offices. ...

Recruit Content Moderation Team Leader (Indian Language) working at Hahalolo HCMC and Hue City offices. ...

Tuyển dụng Web Developer (Php, Angularjs, Knockout) làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng Tester làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng IOS Developer làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng Giám Đốc Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng Giám Đốc Marketing làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng Nhân viên Phòng Kinh Doanh Và Kết Nối Dịch Vụ làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...

Tuyển dụng IT Business Analyst làm việc tại văn phòng Hahalolo TP.HCM ...