Khánh Hòa: Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch”

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định Phê duyệt đề cương Đề án Phát triển Sản phẩm du lịch Khánh Hòa. Đề án sẽ đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

%Hahalolo tin tức%
Các khu du lịch nghỉ dưỡng tại Bãi Dài (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, mục tiêu của Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm” gồm: Đánh giá tổng quát về tiềm năng, lợi thế thương hiệu du lịch Khánh Hòa; định hướng phát triển thương hiệu du lịch tỉnh phù hợp với tình hình mới hậu Covid-19 và đáp ứng các xu hướng thay đổi của thị trường khách du lịch trong nước, ngoài nước; các giải pháp quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút du khách…

Đối với Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa”, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu: Đến năm 2025, hình thành các dòng sản phẩm du lịch mang tính hệ thống; từng bước định vị hình ảnh các dòng sản phẩm du lịch Khánh Hòa, trong đó, sản phẩm du lịch biển, đảo là trọng tâm. Đến năm 2030, các khu vực có tiềm năng phát triển thành khu du lịch của tỉnh hoàn thành xây dựng và được đầu tư phát triển thành các khu du lịch quốc gia; sản phẩm du lịch của Khánh Hòa được ghi nhận trên thị trường khu vực và quốc tế…

UBND tỉnh giao Sở Du lịch tỉnh là cơ quan chủ trì xây dựng 2 đề án nói trên trong tháng 9; tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia trong tháng 11; tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và trình UBND tỉnh kết quả đề án trong tháng 12-2020…

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 480 triệu đồng, do Sở Du lịch làm chủ đầu tư.

Hahalolo Tổng hợp