Phạm Quỳnh Anh tái hiện bản hit thanh xuân “Bụi Bay Vào Mắt”

Phạm Quỳnh Anh tái hiện bản hit thanh xuân “Bụi Bay Vào Mắt” trong đêm diễn hoành tráng “Chạm Tay Đến Miền Đất Mới tại SC Vivo City với sự tham gia của đông đảo các khán giả.

PHẠM QUỲNH ANH [LIVE] – BỤI BAY VÀO MẮT

Nguồn: Hahalolo