Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo của bạn được bảo vệ như thế nào?

Bảo mật thông tin và kiểm soát quyền riêng tư cá nhân chính là vấn đề được người dùng đặc biệt quan tâm khi bắt đầu với một môi trường MXH mới. Vậy quyền riêng tư trên MXH Hahalolo của bạn được bảo vệ như thế nào? Bạn có thể kiểm soát và cài đặt những gì trên MXH của chúng tôi? Mời bạn cùng tham khảo bài viết bên dưới.

Bạn có quyền kiểm soát ai được phép nhìn thấy nội dung mình chia sẻ trên Hahalolo.

Bạn có 3 tùy chọn đối tượng có thể xem bài đăng bao gồm: Công khai, Bạn bè hoặc Riêng tư.

Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo của bạn được bảo vệ như thế nào?
Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo của bạn được bảo vệ như thế nào?

Bạn có quyền xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung mình đã đăng trên Hahalolo

Bạn toàn quyền tùy chỉnh, lưu giữ hay loại bỏ nội dung của mình trên Hahalolo trong phạm vi Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi cần được bạn cấp quyền trước khi truy cập dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, vị trí, thư viện đa phương tiện,…

Các dữ liệu thu thập được nêu rõ công khai trong Chính sách dữ liệu của chúng tôi.

Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo
Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo

Để được bảo vệ quyền riêng tư trên MXH Hahalolo, chúng tôi đồng thời cung cấp các thiết lập có sẵn trong ứng dụng, để bạn cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng riêng của cá nhân.

Chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa đầu cuối để bảo mật nội dung tin nhắn của bạn trên Hahalolo.

E2EE đảm bảo không một bên thứ 3 nào có thể đọc được nội dung kể cả Hahalolo.

Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo
Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo

Chúng tôi kiểm soát và loại bỏ các dữ liệu vi phạm chính sách của Hahalolo để bảo vệ người dùng trước những hành vi gây hại.

Đồng thời, bạn hãy tìm hiểu cách báo cáo nội dung vi phạm đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật thông tin tài chính của người dùng khi sử dụng công cụ thanh toán trên Hahalolo

Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ xác thực danh tính và chịu tránh nhiệm về dữ liệu tài chính đã thu thập để hỗ trợ bạn hoàn tất giao dịch trên Hahalolo.

Quyền riêng tư trên MXH Hahalolo

Có thể thấy, các nội dung về bảo mật thông tin và quyền riêng tư trên MXH Hahalolo được quy định rất rõ ràng và chặt chẽ. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động và thoải mái trải nghiệm những tính năng thú vị nhất trên Hahalolo!

Hahalolo