Triển khai rà soát, thống kê nhân lực trong ngành Du lịch

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành Công văn số 1335/TCDL-TTTTDL gửi cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố về việc rà soát, thống kê nhân lực trong ngành Du lịch. Việc này nhằm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực trong ngành Du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch bài bản hơn.

%Hahalolo tin tức%
Triển khai rà soát, thống kê nhân lực trong ngành Du lịch

Công văn nêu rõ, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực trong ngành du lịch, bảo đảm liên thông chặt chẽ giữa các cấp để chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  • Cập nhật thông tin về nhân lực của Sở trên hệ thống điện tử.
  • Thông báo và đôn đốc các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở; các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn cập nhật thông tin về nhân lực trên hệ thống điện tử.
  • Tổng hợp danh sách các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở, các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn (theo mẫu). Danh sách gửi về Tổng cục Du lịch qua email hoặc sử dụng tính năng tải lên (upload) trong hệ thống điện tử để phối hợp đôn đốc các đơn vị.
%Hahalolo tin tức%
công văn số 1335/TCDL-TTTTDL

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở triển khai thực hiện trước ngày 20/10/2020 và cử cán bộ làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ nêu trên (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện thoại di động, email…). Tổng cục Du lịch cử ông Trần Quang Huy – Trung tâm Thông tin du lịch (điện thoại/viber/zalo: 0906.150.276) là đầu mối thực hiện.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), mỗi năm, toàn ngành cần khoảng 40.000 lao động, song thực tế hiện nay lượng sinh viên ra trường lĩnh vực du lịch hằng năm chỉ đạt khoảng 15.000 người, hơn 12% trong số này có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Tại nhiều địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh, nguồn nhân lực luôn là vấn đề khó khăn bởi lực lượng lao động, nhất là lao động trực tiếp thiếu trầm trọng, chưa kể đến chất lượng cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, những số liệu từ kết quả thống kê sẽ được tiếp tục sử dụng để xây dựng Bảng 7 về Việc làm trong Tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc. Theo đó, việc làm du lịch thuộc nhóm chỉ tiêu then chốt trong phân tích, đánh giá quy mô, vai trò, hiệu quả đa chiều của du lịch đối với nền kinh tế.

Hiện nay, Tổng cục Du lịch đang triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê nhân lực trong ngành du lịch. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ, việc thúc đẩy chuyển đổi số sẽ giúp hình thành cơ sở dữ liệu số ngành du lịch và cho phép quản lý một cách hệ thống, khoa học.

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng là một trong những định hướng lớn mà Đảng và Nhà nước đang yêu cầu ngành Du lịch thực hiện để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Đặc biệt, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh các doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Việc thu thập và phân tích số liệu về nhân lực du lịch sẽ giúp cơ quan quản lý các cấp xem xét, ban hành những giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Địa chỉ truy cập hệ thống điện tử và các mẫu biểu: http://vietnamtourism.gov.vn/thongke, hoặc quét mã QR Code (http://www.vietnamtourism.gov.vn/images/2020/Qr_Code_thongke.jpg).

Hahalolo Tổng hợp