Quảng Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong giai đoạn mới

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong gia đoạn 2021 – 2025, hoạt động nhằm xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của khu vực.

Việc quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ được thực hiện trong nước và ở nước ngoài. Trong đó, quảng bá xúc tiến du lịch tại chỗ với các hoạt động như: Festival Di sản Quảng Nam, cuộc thi hợp xướng quốc tế, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản,…Đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn như: Năm du lịch quốc gia 2022, các cuộc thi sắc đẹp, giải đấu thể thao…

Quảng Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong giai đoạn mới
Nhiều sự kiện, lễ hội được tổ chức tại phố cổ Hội An nhằm thu hút khách du lịch.

Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền, quảng bá và thu hút sự quan tâm của công chúng đối với các hoạt động du lịch của tỉnh, hội nghị, hội thảo chuyên đề,…

Việc quảng, bá xúc tiến ở nước ngoài sẽ tập trung tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch lớn. Trang thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế: ILO, JICA, FIDR,SSTP trong việc triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như các hoạt động khác tại nước ngoài.

Quảng bá, xúc tiến du lịch qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam; xuất bản các ấn phẩm, sản xuất nhiều sản phẩm đặc trứng phục vụ du lịch,…

Hahalolo Tổng hợp